BABY PANDA PRIVĀTUMA POLITIKA

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par portāla lietošanas veidu. Baby Panda izmanto tīmekļa vietnes izsekošanas kodus, lai pārraudzītu lietotāju uzvedību un analizētu šo informāciju biznesa attīstības nolūkos.

Lietotāja reģistrācijas procesā Baby Panda mājas lapā no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu reģistrēties portālā. Baby Panda nenodos Personas datus trešajām personām bez Personas piekrišanas.

Baby Panda mājaslapā tiek izmantoti Cookies (sīkfaili). Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī un tādējādi ir iespējams noteikt, vai esat apmeklējuši Baby Panda mājaslapu iepriekš. Lietotājs var izlemt – atļaut vai neatļaut sīkdatņu izmantošanu. To neatļaušana neaizliegs klientam lietot mājaslapu, taču tas var ierobežot mājaslapas izmantošanas iespējas.

Baby Panda mājaslapā sīkfaili var tikt izmantoti, lai analizētu Jūsu apskatītās lapas un saites, uz kurām Jūs klikšķināt, tādējādi ļaujot uzlabot lietotāju pieredzi Baby Panda portālā.  Portālā tiek izmantoti arī sīkfaili, kas iespējo reģistrēšanos caur Facebook, Instagram, kā arī sīkfaili, kas ļauj personalizēt tiešsaistes reklāmas, parādot Jums saistošākās un atbilstošākās reklāmas Baby Panda portālā.

BABY PANDA  LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzu, iepazīstieties ar portāla www.babypanda.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem. Apmeklējot potālu, Jūs piekrītat tā lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītiet www.babypanda.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet portālu.

PORTĀLĀ IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Portāla www.babypanda.lv apmeklētājiem ir aizliegts pārpublicēt jebkādu informāciju, kas izvietota www.babypanda.lv, bez portāla autoru atļaujas.
Ja portāla autori ir devuši atļauju informāciju pārpublicēt komerciālos vai nekomerciālos nolūkos, tad obligātai ir jābūt atsaucei uz www.babypanda.lv.

SAISTĪBU ATRUNA / ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS

www.babypanda.lv veidotāji ir veikuši atbilstošās darbības, lai visa portālā izvietotā informācija atbilstu patiesībai, taču portāla autori neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās no nepareizas, gramatiski kļūdainas, neprecīzas informācijas izmantošanas.
www.babypanda.lv var būt hipersaites uz ārējām mājas lapām, kas pieder un ko pārvalda trešās personas. Portālam nav kontroles pār vai saistības ar šādām trešo personu mājas lapām, un www.babypanda.lv neuzņemas atbildību par tajās atrodamās informācijas precizitāti un kvalitāti. Visus jautājumus, kas attiecas uz ārējās saitēs atrodamo informāciju, jāsūta attiecīgās mājas lapas administratoram.
Baby Panda  neuzņemas ne materiālu, ne morālu atbildību par zaudējumiem vai finansiālām saistībām, kas radušās ārējās saitēs, kuras tikušas norādītas portālā www.babypanda.lv

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Šie lietošanas noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši LR likumdošanai, neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un www.babypanda.lv, kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem.

Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta.

Šie lietošanas noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Portāla lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem.